AVG E-Learning

Een e-learning speciaal gericht op de AVG wetgeving. De AVG e-learning bestaat uit drie afleveringen en staat stil bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt in de gehele EU onder de term GDPR. Deze e-learning geeft inzicht in de rechten en plichten voor het verwerken van persoonsgegevens.

De impact van de AVG op personen en organisaties

De AVG e-learning geeft in drie afleveringen zicht op wat deze wetgeving betekent voor het verwerken van persoonsgegevens binnen bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Zo wordt er in begrijpelijke taal uitgelegd aan welke regels organisaties moeten voldoen bij het verwerken hiervan, en hoe personen de controle hebben over hun privacygevoelige gegevens.

De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers hierover te informeren. Daarom is deze e-learning niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te geven correct om te gaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op