Awareness Trainingen

Tijdens een interactieve klassikale training krijgen deelnemers inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen.

Ook wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe ze veiliger om kunnen gaan met informatie binnen de organisatie én in de privésituatie.

“Ik krijg meerdere keren per maand meldingen van collega’s over mails die een mogelijk schadelijke link bevatten. De security awareness training heeft deze bewustwording in gang gezet”

Toegespitst op de organisatie met herkenbare situaties

Alle klassikale trainingen van Balude vinden, na een intakegesprek, op een door de opdrachtgever gekozen locatie plaats. Zo wordt de werkomgeving, organisatie en branche meegenomen in de training. Voorbeelden en situaties uit de praktijk zorgen voor vertrouwen en herkenbaarheid bij de deelnemers. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar mee om kan gaan. De technische en theoretische kant van beveiliging wordt zoveel mogelijk gemeden, hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau en vaardigheden.

Een klassikale training bevat de volgende onderwerpen:

Cybercriminaliteit

Wachtwoorden

Veilig internetten

Veilig e-mailen

Wifi-netwerken

PC beveiliging

Veilig mobiel

Veilige werkplek

Multifunctionals

Informatievernietiging

Identiteitsbewijzen

Social media

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op