Traject: Awareness training

Een klassikale bewustwordingstraining zorgt ervoor dat deelnemers zich realiseren dat ze eigenlijk minder goed beveiligd zijn dat dat ze dachten. Niet alleen zakelijk, maar ook privé.

Wat was de casus?

Van de Security Officer van een grote Woningbouw corporatie kregen wij de vraag om te helpen met het trainen van hun personeel op het gebied van Security Awarenes. Elke maand kreeg de Security Officer meldingen van collega’s over mails die een mogelijk schadelijke link bevatten.

Wat is onze oplossing?

Van elkaar leren door ervaringen te delen

Een klassikale bewustwordingstraining zorgt ervoor dat deelnemers zich realiseren dat ze eigenlijk minder goed beveiligd zijn dat dat ze dachten. Niet alleen zakelijk, maar ook privé.

De kennis die gedeeld wordt is toepasbaar voor alle medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, ongeacht opleidingsniveau en functie. Door herkenbare bedrijfsmatige situaties en situaties uit de privésfeer aan te halen wordt de betrokkenheid van de deelnemers vergroot. Zij worden geconfronteerd met veelvoorkomende dilemma’s en gevraagd naar hun handelen. Zo leren zij niet alleen van de trainer, maar delen ook ervaringen en inzichten met elkaar.

Word jij er al enthousiast van?

Neem contact op