Jouw bedrijf, veilig online.

Uw organisatie wil oplossingen die maximaal resultaat bieden tegen een scherpe prijs, de security diensten die wij aanbieden ontzorgen u bedrijf op het gebied van veiligheid.

Nulmeting

De beste start voor een veilige organisatie is door het kennisniveau en gedrag van de medewerkers in kaart te brengen. Met een nulmeting wordt het belang van een krachtig security awareness opleidingstraject direct duidelijk. Deelnemers worden over verschillende onderwerpen bevraagd naar hun huidige kennis en gedrag. Het creëert draagvlak om gemotiveerd aan een vervolgtraject deel te nemen.

Meer informatie →

Phishing-as-a-Service

Een phishingmail versturen is een van de meest effectieve vormen van cybercrime. Maar liefst 91% van alle datalekken is het resultaat van social engineering activiteiten, waarvan phishing hierin de bekendste is. Cybercriminelen weten precies hoe kwetsbaar medewerkers zijn, en wanneer. Dit misbruiken zij om toegang te krijgen tot bedrijfsdata of door malware, zoals ransomware, op netwerken te plaatsen.

Meer informatie →

AVG E-Learning

Een e-learning speciaal gericht op de AVG wetgeving. De AVG e-learning bestaat uit drie afleveringen en staat stil bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt in de gehele EU onder de term GDPR. Deze e-learning geeft inzicht in de rechten en plichten voor het verwerken van persoonsgegevens.

Meer informatie →

Awareness Trainingen

Tijdens een interactieve klassikale training krijgen deelnemers inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Ook wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe ze veiliger om kunnen gaan met informatie binnen de organisatie én in de privésituatie.

Meer informatie →